Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

bombels
16:29
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viadusz dusz
bombels
16:29
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadusz dusz
bombels
16:29
8915 8a55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
bombels
16:28
bombels
16:25
Czuję, że jeszcze wrócisz.
— zapominanie
Reposted fromzapominanie zapominanie viakatalama katalama
bombels
16:25
4597 1b1d
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viakatalama katalama
bombels
16:25
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viakatalama katalama
bombels
16:24
5391 604e
Reposted fromimradioactive imradioactive
16:22
8462 f5a4 500
Reposted fromimradioactive imradioactive
bombels
16:22
0747 4f06
just like you and I
Reposted fromimradioactive imradioactive
16:22
0803 e214
Reposted fromimradioactive imradioactive
bombels
16:18
9586 b072 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viatobecontinued tobecontinued
bombels
16:09
Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— Brene Brown / psycholog
Reposted fromkyte kyte viamietowyrower mietowyrower
bombels
16:06
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viamefir mefir
bombels
16:06
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viamefir mefir
bombels
16:04
i znowu patrzę jak innym spełniają się moje marzenia... bo przecież nie mogę Cię mieć
— boże, ale wpadłam
16:01
4575 9626 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
bombels
16:01
 ''I chyba wiem, co wieczorem Ci powiem. Powiem, że życzę Tobie szczęścia, i że tak trudno będzie mi nie pamiętać. ''
— plagiat 199
Reposted fromcytaty cytaty viabzdura bzdura
bombels
16:00
To boli - kiedyś blisko, teraz sobie obcy ludzie I trudno, tak musiało być, nie mam złudzeń Nie mam pretensji, nie czuję nienawiści Wszystkiego najlepszego, obcy jest mi smak zawiści
— Eldo "Granice"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabzdura bzdura
bombels
16:00
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl